Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan hususlar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmış iseler ve evlilik birliği bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama taraflar anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli olarak açılması lazımdır. Tarafların mahkemeye başvururken avukat tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan destek alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça kısa sürede sonuçlanmasını sağlar. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanç bulunmaktadır. Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu yüzden boşanmayı düşünen eşin davayı açması zorunludur. Açılan davanın kazanılması için boşanma davasını açan tarafın davasını ispatlaması gereklidir. Eğer boşanmak için dava açan eş davasını ispatlamazsa derdest olan boşanma davası reddedilir. Taraflar boşanmaya ek olarak nafaka, tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş araçları bulunuyorsa mal rejimin tasfiyesi davası açma hakkına sahiptirler. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma davasında uzman olan bir hukukçu haklı olarak tecrübesinin hakkını isteyecektir. Bu husus boşanma avukatı ile iş sahibi anlaşma ile belirlenir. Baro tarifesinin üzerinde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davaları oldukça uzun sürebilen davalardandır. Bir boşanma davasının bitmesi genellikle bir sene sürmektedir. Bu süreyi kısaltmak için uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde boşanma davası açan kişiler hak yoksunluğuna uğrama olasılığında da kurtulabilirler.
anlaşmalı boşanma avukatı ankaraAnkarada hukukçular fazlaca bulunur. Ama fevkalade iyi bir hukukçu edinmeniz sadece iyi bir arama sayesinde olasıdır. Sebebiyse bazı avukatlara güven duyabilmek bayağı zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler genel olarak boşanma avukatları,icra avukatları,ceza hukuk alanında bilirkişi avukatlar ve bilişim hukuku avukatları diye ayrılır. Lakin hukukta bunların dışında deneyim gerektiren bölgeleri de mevcuttur.Boşanma Avukatları örneğin boşanma davasıyla ilgili çok miktarda kanun maddesini biliyor olmak yükümlülüğündedirler.Ayrıca fazla iyi bir hukukçu bulmanızda kafi olmaz. Hukukçunun bununla birlikte uğraştığı alanda kompetan konumunda bulunması da gereklidir. Değindiğim şeyi avukatın geçmiş tarihlerdeki girdiği davalardan anlamanız mümkündür. "Ankarada iyi icra avukatı" bingde fazlaca aranılan bir sözcük grubudur. Ayrıca "en iyi bilişim avukatı ankara" sözcükleri de çok fazla aranan kelimelerdir.

Türkiyede dava salonlarında görüşülecek bütün davalar için haklarınızı sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunacak hukukçular bulunur. Ülkemizin bütün bölgelerinde diğer hukuk kategorilerinde oldukça başarılı avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Ankara avukatları da, ülkemizde hukuk alanında şahısları en başarılı şekilde temsil eden avukatlar arasında bulunur. Ankara ilinde açılmış ya da görüşülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, bu davanın lehinize bitmesini sağlayacak, sizleri duruşma salonunda fevkalade biçimde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından tercih yapabilir, dava sürecini mütehassıs bir hizmetten yarar sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok açılan davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları vasıtasıyla son derece profesyonel bir biçimde yürütülmektedir. Başvuran şahısların boşanma davalarını gerek maddi hem de manevi olarak en az zararla geçirmelerini gerçekleştiren boşanma hukukçuları özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma davası açmış eşler arasında bir anlaşma ortamı gerçekleştirmek amacıyla uğraşmaktadırlar. Bu sebeple eğer kocanızla anlaşmalı bir şekilde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma konusunda profesyonel bir hukukçunun yardımı ile boşanma davası sürecinizi bitirmelisiniz.
Günümüzde en çok karşımıza çıkan davalar bilişim davalarıdır. Bu nedenle bilişim davalarında deneyimli hukukçulara ihtiyaç artmıştır. Fakat deneyimli bir bilişim avukatı edinmek kolay değildir. Çünkü bilişim avukatı miktarı çok azdır.

Bilişim hukuku suçları nedir? Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim davalarıdır. Bir fiilin suç sayılabilmesi için mevzuatta düzenlenmesi gerekmektedir. Ceza yasasında bulunmayan bir fiilden dolayı vatandaşlar cezaya çarptırılamaz. Budoğrultuda, bilişim sistemini engellemek Türk Ceza Kanun’da bilişim suçu olarak düzenlenmiştir.


Bilişim suçları bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin belirlenmesi kolay değildir. Bundan dolayı suç işleyenlerin bu konuda uzman polis aracılığıyla soruşturulması gerekir. Ankarada internet suçlarıyla mücadele için kurulmuş emniyet birimleri vardır. Bunun sonucu olarak Ankara ilinde suçlulara erişmek zor değildir. Faillerin tespit edilmesinden sonra cezalandırma sürecine geçilir. Bu evrede bilişim hukuku avukatlarının rolü oldukça fazladır. Alanında bilgili bir avukat kovuşturmanın bu evresinde umduğunuz kararı almanızda çok yardımı olacaktır.
hukukçuluk kolay olmayan bir iştir. çünkü avukat bir tek müvekkiliyle mesai harcamaz buna ek olarak katiple muhatap olur. başka ülke mahkemesindeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunun yanında kararın apostil edilmesi gerekmektedir. Apostil şerhi Lahey protokolüne üye olan ülkelerde geçerlilik taşır. Bunun sonucu olarak Barbados Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Türkiye’de tenfiz edilebilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilmiş olan kararların tanınması ve tenfizini için lazım gelen başka husus ise yabancı ülkede verilmiş olan kararların Dilimize çevirisinin yapılmasıdır. Bunun yanında tercümesi yapılmış olan yabancı ülkede verilmiş bulunan kararların Noterce onaylanması gereklidir.

Tanıma davası ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu çeşit davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir zamanda biter. Bu süreci minimuma indirmek için her iki eşte bir serbest bir avukata boşanma ankara anlaşmalı boşanma avukatı vekaleti çıkarması lazımdır. Bu durumda dava çok daha kısa sürede sonuca ulaşır. Eğer bir vekile vekalet çıkarılmazsa davanın tamamlanması için yabancı devlette bulunan kişiye tebligat gönderilmesi gereklidir. bu şartlar altında davanın çok zaman almasına neden olacaktır. Bu nedenle davanın tarafları yaşamını sürdürdükleri ülkede yer alan Türkkonsolosluğu aracılığıyla bir hukukçuya boşanma vekaleti çıkarılmalıdır. Çıkarılacak vekaletin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak Çıkarılacak vekaletnamenin boşanma hususunda yetki vermesi gerekir. Tüm bu işlemlerin tam olarak yapılması dava sürecini oldukça azaltacaktır.

Ağır ceza davası avukatının bilmesi gerekli olan hususlar nelerdir? Öncelikle ağır ceza avukatı olmak oldukça zordur. Çünkü kişilerin bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı davayı çözerken çok fazla sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi durumda müvekkiller gereksiz hapishaneye girebilir. Bu yüzden aldığı işin neden olacağı sonuçların bilincinde olmalıdır. Bir ağır ceza davası savunması icra edilirken mutlaka vakanın tüm detayları bilinmelidir. Zira mahkeme huzurunda müdafaa yaparken sanığın aleyhine bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer müvekkil hapiste bulunuyorsa mutlaka infaz kurumuna ziyaret için gidilmeli ve vakanın tüm detayları yüz yüze konuşulmalıdır. Eğer şartlar fırsat veriyorsa olayın yaşandığı yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Ardından tanıklar belirlenmeli ve dinlenilmelidir. Vakanın özelliğine göre bilirkişi incelemesi istenilmeli ve gelen rapor paralelinde bir savunma gerçekleştirilmelidir. Bunlar standart şekilde yapılması gerekli olan hususlardır. Ayrıca ağır ceza avukatı eldeki delilleri kullanarak kendi yeteneklerini eklemeli ve müvekkilinin faydasına olacak bir savunma stratejisi belirlemelidir. tüm bu bahsedilen hususların yanında ağır ceza davası avukatı olmak isteyen şahsın ceza hukuku alanında çalışmayı sevmesi gerekmektedir. Zira zevk alarak yapılanmayan hiçbir iş başarılı şekilde sonuçlandırılamaz.
Boşanma davaları iki tarzda açılabilir. Eğer eşler evliliği sonlandırma hususunda anlaşırsa aile mahkemesine başvuru yapmaları durumunda anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin minimum bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer birliktelik bir yıldan daha az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmak için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliğe son vermek için aile mahkemesine bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla düzenlenmesi çok iyi olacaktır. Daha sonra taraflar aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli biçimde evliliğe son vermek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu boşanma gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gerekir. Ayrıca boşanma gerekçesinin kanıtlanması lazımdır. Boşanma davasında davayı açan eş boşanma nedenlerini her türlü delille kanıtlayabilir. Örnek vermek gerekirse kamera kayıtları delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli ayrılma davası fazlaca uzun sürebilmektedir. Davayı kısaltmak için bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında çok ilgi duyulan olayların başında miras davası hususu gelir. Miras hukuku baya karışık bir hukuk alanıdır. Bu nedenle uzman bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Ama bir miras avukatından yardım istenmezse dava çok uzun sürmesi olasıdır. Yaşamı son bulan kişinin gerisinde kalan tüm tanışır ve taşınmaz mallarına tereke denilir. Miras hukukunda tüm taşınır ve tanışmaz mallar başka bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm sırasında kanuni mirasçılara intikal eder. Fakat yaşamı son bulan kimsenin mirasçısı bulunmuyorsa alacaklar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında hak aramaya başlamadan önce kesinlikle bir miras avukatından görüş alınması fazlaca önem arzeder. Çünkü ispatlanması oldukça zor olan hususlar karşısında vatandaşların hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer mirasçılar bu dünyadan ayrılan kimsenin mirasını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay içinde mirasın reddi amacıyla dava yoluna başvurmaları gereklidir. Bunların yanında aramızdan ayrılan kimsenin altsoyu noterden bir veraset ilamı çıkarmaları gerekir. Miras alanında davalar baya uzun sürmektedir. Zira bu tür davalar bilirkişi marifetiyle hazırlanan görüşler sonuna ulaşmaktadır. Ayrıca Miras alanında davalarda tanık kanıtına dayanılmaktadır. Görgü tanıklarının mahkeme huzuruna çıkması mahkeme süresini oldukça uzatabilmektedir.
İş hukuku davası ülkemizde en fazla görülen sorunlardan biridir. İşverenler çalışanların hak ettiğini vermemek için türlü usullere müracaat etmektedir. Örneğin işçilerin asgari geçim indirimi alacağını ödememektedirler. Çalışanlarda bu haklarını elde etmek saikiyle iş mahkemesine başvurmaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir tarzda sonlandırması lazımdır. Çalışanın maaşının ödenmemesi geçerli bir fesih gerekçesidir. İşçinin Sgk farklı ödenmesi haklı bir sonlandırma sebebidir. Bunlara ek olarak patron işçinin iş anlaşmasını haksız şekilde bitirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi 19 Mayısta mesai yapmışsa bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu maaş normal maaştan % 50 zamlı olması lazımdır. İşçinin ücreti en fazla yirmi gün içinde ödenmelidir aksi durumda çalışan iş anlaşmasını haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin işçiye verilmesi zorunludur. Patron işçiyi geçerli bir sebep olmadan işten atarsa işçiye ihbar tazminatını vermesi zorunludur. Eğer işçinin alacakları verilmezse işçiler işinin ehli bir iş hukuku avukatına başvurmalı. İş hukuku avukatları çalışanların tazminatlarını tam olarak ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Aksi şartta çalışanlar hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında mahkeme süreci gereksiz yere uzama ihtimali vardır. Hak yoksunluğuna uğramamak ve dava gereksiz biçimde uzamaması için bir hukukçudan yardım almak oldukça önem taşımaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Anlasmali Bosanma Ankara”

Leave a Reply

Gravatar