Avukatlar

Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. Öncelikle taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir yıldan fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları mahkemeye delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer eşler anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli olarak açılması zorunludur. Eşlerin mahkemeye başvururken boşanma konusunda uzman avukat tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir avukattan hukuki yardım alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça çabuk sonuçlanmasını sağlayacaktır. Toplumda ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir düşünce bulunur. Aslında davayı kimin açtığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu yüzden boşanmak isteyen eşin boşanma davasını açması gerekir. Açılan boşanma davasının sonuçlanması için davayı açan eşin davasını ispatlaması gerekir. Eğer {dava açan|boşanma davası açan|boşanmak için dava açan eş davasını {kanıtlayamazsa|ispatlamazsa|ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilecektir. Taraflar boşanmaya ek Get More Information olarak nafaka, tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için iştirak nafakası isteyebilirler. Eşler boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş mülkleri bulunuyorsa mal paylaşımı davası açabilirler. Bu tarz davalarda avukatlık ücreti değişkendir. Boşanma davasında uzman olan bir avukat haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu konu avukat ile boşanma davası açacak olan kişi anlaşma ile belirlenecektir. Ankara Barosu tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenir. Boşanma davası bir hayli uzun sürebilen davalardır. Bir davanın bitmesi tahmini bir yıl sürmektedir. Bu süreyi en aza indirmek için uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekir. Bu şekilde taraflar hak yoksunluğuna uğrama riskinde de kurtulabilirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Avukatlar”

Leave a Reply

Gravatar